HälytysosastoHälytysosasto koostuu noin 20- täysi ikäisestä miehestä ja naisesta. Heidän tehtäviinsä kuuluu toimia II- lähdön palokuntana, eli he ovat varalla kun vakinainen lähtee tehtävälle. He ovat myös apuna sammuttamassa suuremmissa paloissa, sekä päivystämässä isoimmissa yleisötapahtumissa. Osastolla on hälytyksiä keskimäärin 5- kuukaudessa ja jäsenet saavat hälytyksistä ilmoituksen tekstiviestillä, josta selviää tehtävänkuva. Hälytyksissä käytetään palolaitoksen II- lähdön kalustoa, mutta osastolla on myös käytössään VPK:n kalusto, 2 miehistönkuljetusautoa ja säiliöauto. Harjoituksen pidetään tiistaisin kello 18.00 alkaen. Harjoituksissa on aiheina normaalit palomiestaidot. Jokaisella hälytyksissä mukana olevalla täytyy olla sammutustyönkurssi suoritettuna. Jos haluat liittyä mukaan toimintaan ota suoraan yhteyttä palokunnan päällikköön: Teemu Lasaroff puh. 040-8486853 Hälytysosastoon on mahdollista päästä harjoituksiin 16-17 vuotiaana. Hälytyksiin kuitenkin vasta täysi- ikäisenä.Savusukellusta
Hydrauliset pelastusvälineet